O nás

Územie občianského združenia  Malodunajsko  zjednotilo 20 obcí s rozlohou 18 334ha  s počtom obyvateľov 22537. Rozprestiera sa na Podunajskej nížine, v Bratislavskom kraji, na území okresu Senec. Región spája 20 obcí – obec Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Igram, Kaplná, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Nový Svet, Réca, Tomášov, Tureň, Vlky, Zálesie.

Názov Malodunajsko pochádza z rieky Malý Dunaj, ktorá pretína viaceré členské obce občianskeho združenia Malodunajsko.

Dňa 28.1.2020 bol zverejnený aktualizovaný harmonogram výziev MAS Malodunajsko link

Oznamujeme členom MAS Malodunajsko, že od 2.3.2020 je kancelária MAS presťahovaná na novú adresu: Obecný úrad Hurbanova Ves č.48, 1. poschodie.

MAS Malodunajsko realizuje projekt s názvom Financovanie prevádzkových nákladov MAS Malodunajsko spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD