Územie regiónu

 Mapa Malodunajsko

Obec Výmera územia (km2) Hustota (obyv/km2) Počet obyvateľov
Blatné 16,3 101,8 1662
Boldog 4,5 96,3 433
Čataj 12,9 87,5 1126
Hrubá Borša 5,8 82,8 484
Hrubý Šúr 6,2 127,8 793
Hurbanova Ves 5,4 53,6 290
Igram 8,3 67,3 559
Kaplná 5,5 128,4 710
Kostolná pri Dunaji 8,1 65,9 532
Kráľová pri Senci 19,9 85,3 1698
Malinovo 8,7 240,1 2089
Miloslavov 10,2 192,8 1965
Most pri Bratislave 19,0 124,6 2369
Nová Dedinka 10,2 206,0 2110
Nový Svet 7,7 9,3 72
Reca 9,9 143,1 1420
Tomášov 20,0 119,2 2379
Tureň 5,3 193,1 1024
Vlky 3,6 117,6 426
Zálesie 5,9 276,9 1624
Spolu 193,5 122,8 23765