Základné informácie

Identifikačné údaje MAS Malodunajsko

Údaje o MAS MALODUNAJSKO Názov MAS MALODUNAJSKO Malodunajsko
Dátum registrácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 20.3.2014
Sídlo L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo
IČO 42360021
DIČ (ak relevantné) 2024057794
Údaje o banke Názov banky Vúb banka
Číslo účtu 3260604656/0200
IBAN SK5102000000003260604656
SWIFT -
Údaje o štatutárovi Meno a priezvisko Peter Selecký
E-mail info@malodunajsko.sk
Telefón 0908742071
Údaje o kontaktnej osobe Meno a priezvisko Peter Selecký
E-mail info@malodunajsko.sk
Telefón 0908742071

 

Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD MAS Malodunajsko vzťahuje:

Rozloha územia (v km2): 193,530 km2
Počet obyvateľov (spolu): 25 119
Hustota obyvateľstva (obyv./km2): 129,79
Priemerná nezamestnanosť (za MAS MALODUNAJSKO): 6,75 %
Počet obcí (spolu): 20
Zoznam obcí: Administratívne zaradenie: Priemerná nezamestnanosť (za okres)
Názov okres: kraj: 6,75 %
1. Blatné Senec Bratislavský 6,75 %
2. Boldog Senec Bratislavský 6,75 %
3. Čataj Senec Bratislavský 6,75 %
4. Hrubá Borša Senec Bratislavský 6,75 %
5. Hrubý Šúr Senec Bratislavský 6,75 %
6. Hurbanova Ves Senec Bratislavský 6,75 %
7. Igram Senec Bratislavský 6,75 %
8. Kaplná Senec Bratislavský 6,75 %
9. Kostolná pri Dunaji Senec Bratislavský 6,75 %
10. Kráľová pri Senci Senec Bratislavský 6,75 %
11. Malinovo Senec Bratislavský 6,75 %
12. Miloslavov Senec Bratislavský 6,75 %
13. Most pri Bratislave Senec Bratislavský 6,75 %
14. Nová Dedinka Senec Bratislavský 6,75 %
15. Réca Senec Bratislavský 6,75 %
16. Tomášov Senec Bratislavský 6,75 %
17. Tureň Senec Bratislavský 6,75 %
18. Vlky Senec Bratislavský 6,75 %
19. Nový Svet Senec Bratislavský 6,75 %
20. Zálesie Senec Bratislavský 6,75 %