Výzvy

Zverejenené 22.7.2019:

Harmonogram výziev:

Dňa 18.12.2019 bol aktualizovaný harmonogram výziev :

Harmonogram výziev pre rok 2019_akt.č.1

Dňa 28.1.2020 bol aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2019:

Harmonogram výziev pre rok 2019_akt.č.2

Dňa 28.1.2020 bol aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2020:

Harmonogram výziev pre rok 2020

Dňa 8.7.2020 bol aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2020:

Harmonogram výziev pre rok 2020_akt.č.1

 

Výzvy – Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Zverejnené 30.9.2019:  Výzva pre podopatrenie 7.4 – MAS_091/7.4/2

Zverejnené 7.10.2019: Výzva č.01 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 7.4

Zverejnené 11.12.2019: Aktualizácia VÝZVA PRE PODOPATRENIE 7.4 – MAS_091/7.4/2 Výzva pre podopatrenie 7.4 – MAS_091/7.4/2

Zverejnené 3.2.2020: Aktualizácia č.2 VÝZVA PRE PODOPATRENIE 7.4 – MAS_091/7.4/2 Výzva pre podopatrenie 7.4 – MAS_091/7.4/2

Zverejnené 25.2.2020: Výzva pre podopatrenie 7.2 – MAS_091/7.2/2

Zverejnené 22.5.2020: Výzva pre podopatrenie 7.2 – MAS_091/7.2/2 Aktualizácia č.1

Zverejnené 8.6.2020: Výzva č.02 na výber odborných hodnotiteľov  pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 7.2

Zverejnené 1.8.2020: Výzva pre podopatrenie 7.5 – MAS_091/7.5/3

Zverejnené 2.10.2020: Výzva pre podopatrenie 7.5 – MAS_091/7.5/3 – Aktualizácia č.1